Tu stii cum sa iti desfasori activitatea ca PFA?

Share catre altii:

Spaima tuturor celor care au un PFA: reconsiderarea relatiei beneficiar-prestator in relatie angajator-salariat. Ei bine, statul a luat de curand masuri de modificare a reglementarii activitatilor independente.

Criteriile pe baza carora o activitate desfasurata de un PFA poate fi reconsiderata in activitate dependenta se elimina. In schimb, incepand cu 08.08.2015, intra in vigoare legea 187/2015 care introduce in Codul Fiscal criteriile ce trebuie indeplinite de o activitate astfel incat sa fie considerata independenta.

Mai jos, modificarile punctuale:

Art. 7 alin 1 pct 2.1. Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

  1. a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
  2. b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
  3. c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;
  4. d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

Art. 7 alin 1 pct 2.2. În cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit. În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază.

Art. 7 alin 1 pct 4. activitate independentă – orice activitate desfăşurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 dintre urmatoarele criterii:

4.1. persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii precum si a programului de lucru;

4.2. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;

4.3. riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea;

4.4. activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara

4.5. activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;

4.6. persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;

4.7. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii.

In cazul in care o activitate nu indeplineste minim 4 dintre criteriile de mai sus, ea devine dependenta si astfel va fi asimilata unei relatii de munca.

Pana acum, nici o parere. Dar gasesti comentariile altora pe pagina de Facebook